שיעור 5: סימנים לשפת גוף סגורה


Examples of Closed Body Language — powered by eHow.com

שפת גוף סגורה היא לא השפה שתרצו להחזיק. לעתים אנשים נוהגים בשפת גוף סגורה אפילו בלי ידיעתם. אם אתם בראיון עבודה או רוצים להרשים מישהו, יתכן כי שפת גוף סגורה לא תתאים.

שפת גוף סגורה יכולה להעיד על:

  • לא נוח לך עם האדם שאתה נמצא אותו
  • לא נוח לך עם עצמך והדימוי העצמי שלך
  • יתכן שפשוט קר לך בחדר

צריך לקחת בחשבון את הסביבה כדי לנתח שפת גוף סגורה. יש מגוון של סימנים לשפת גוף סגורה. רגליים סגורות לכיוון השני הן דוגמה לסימן שפת גוף סגורה.

  • Facebook
  • Twitter
  • email