שיעור 2: ברכות ברוסית


Basic Russian Greetings — powered by eHow.com

  • Facebook
  • Twitter
  • email