שיעור 13: זמנים באנגלית

Present Progressive – הווה מתמשך ו- Present Simple – הווה פשוט

שיעור זה מלמד אתכם על שימוש בהווה פשוט ומתמשך באנגלית.

Past Progressive – עבר מתמשך

כאן תלמדו על הטיית פועל לעבר מתמשך.

Past Simple – עבר פשוט ו- Present Perfect הווה מושלם

פה נעמוד על ההבדלים בין עבר פשוט והווה מושלם.

Past Perfect – עבר מושלם

זהו אחד הזמנים הקשים ביותר ללימוד באנגלית, אז הקדישו זמן ותשומת לב לסרטון הבא על עבר מושלם.

Future “will” / “Going to” – עתיד

לאחר שסקרנו את הזמנים עבר והווה באנגלית הגיע הזמן ללמוד איך מטים עתיד באנגלית.


  • Facebook
  • Twitter
  • email