שיעור 2: יצירת VIEW חדש ב-SQL


Creating a View in SQL Server — powered by eHow.com

אשתמש במסד הנתונים הדפולטיבי. יש לי טבלה שנקראת אנשים. בטבלה זו, יש איש אחד בשם דייב. דרך VIEW אוכל ליצור טבלה שיהיה אפשר לקרוא אותה דרך SQL אבל אי אפשר יהיה לשנות אותה.

  • Facebook
  • Twitter
  • email