שיעור 2: מבנה המבחן הפסיכומטרי

פרק זה נועד למקד אתכם אודות חלקי המבחן הפסיכומטרי השונים, כדי שתדעו על מה אתם נבחנים ותשקיעו באיבחון ולימוד החלקים שאתם פחות טובים בהם.

מבחן פסיכומטרי כולל שמונה פרקים, שעוסקים בשלושה תחומים: מבחן מילולי, מבחן כמותי ומבחן באנגלית. השאלות הן אמריקאיות, כך שצריך לבחור בכל שאלה באחת מארבע ברירות.

החלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי

חלק זה בוחן את שלושה תחומים מילוליים מרכזיים: חשיבה לוגית נכונה, יכולת ניתוח והבנה של קטעי קריאה וידע לשוני נרחב.

חלק זה כולל שאלות אודות:

  • מילים וביטויים
  • אנלוגיות
  • החלפת אותיות
  • השלמת משפטים
  • היגיון
  • הבנת הנקרא

החלק הכמותי של המבחן הפסיכומטרי

בחלק זה נבחנת היכולת המתמטית שלכם. שאלות אלו כוללות חלק מחומר הלימוד בבית הספר, בעיות באלגברה, בגיאומטריה, בעיות נעלמים ועוד.

החלק במבחן הפסיכומטרי הבוחן אנגלית

בחלק האנגלית בודקים את אוצר המלים שלכם, היכולת שלכם להבין טקסט, ידע בדקדוק ועוד.

מתוך 8 הפרקים בהם אתם נבחנים, רק 6 פרקים משמשים לקביעת הציון.

  • Facebook
  • Twitter
  • email