שיעור 3: פיתוח מיומנויות הקשבה


How to Be a Better Listener — powered by eHow.com
יש לנו שתי אוזניים ופה אחד – האם יש סיבה לכך? אנו צריכים להקשיב פי שניים ממה שאנו מדברים. הקשבה היא תהליך אקטיבי. כשאתה מקשיב את משתתף, וכדאי שתשתפו הבעות פנים ומבטים בזמן הקשבה. אם אתם בשיחה – ואתם מסתכלים בשעון, זה גס רוח.

  • Facebook
  • Twitter
  • email